Exeger-News-DefaultThumbnail

Annual General Meeting

Kallelse till bolagsstämma.

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma måndag den 10 juni 2019 klockan 17.00 i KTH Campus Hörsal F2, Lindstedtsvägen 26, våningsplan 2, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per måndagen den 3 juni 2019
    (avstämningsdagen), och
  • dels anmäla sig till Exeger Sweden AB (publ) på e-postadress joakim.svedin@exeger.com senast måndagen
    den 3 juni 2019.

Ladda ner kallelse

Ladda ner fullmakt

Ladda ner förslag till bolagsordning

info@exeger.com

hr@exeger.com
info@exeger.com
hr@exeger.com
info@exeger.com
hr@exeger.com

Brinellvägen 32
SE-114 28

Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28

Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28
Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28
Stockholm, Sweden

Exeger Operations

Exeger Operations

Exeger Operations

Exeger Operations

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved