Exeger-News-DefaultThumbnail

General Meeting Shareholders

Kallelse till extra bolagsstämma.

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 november 2018 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquist lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Ladda ner kallelse

Ladda ner fullmakt

info@exeger.com

hr@exeger.com
info@exeger.com
hr@exeger.com
info@exeger.com
hr@exeger.com

Brinellvägen 32
SE-114 28

Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28

Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28
Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28
Stockholm, Sweden

Exeger Operations

Exeger Operations

Exeger Operations

Exeger Operations

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved